Tag Archives: 2007

Press Release 2007

Viet Nam responses to “Global Action Week for Education” Hanoi, 17 April 2007: To response to “Global action week for Education” from 23 – 29 April and joining activities of 120 countries all over the world, millions of students and … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Press Release | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thông cáo báo chí 2007

Hà nội ngày17/4/2007: Hưởng ứng Tuần lễ toàn cầu hành động vì Giáo dục từ ngày 23-29 tháng 4 và hòa chung hoạt động tại 120 nước trên thế giới, hàng triệu học sinh và giáo viên trên khắp Việt … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Press Release | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Poster 2007

Đăng tải tại Poster | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?