Monthly Archives: Tháng Tư 2011

ACTIONAID VIETNAM – HAI MƯƠI NĂM, MỘT CHẶNG ĐƯỜNG

ActionAid Quốc tế là một tổ chức phát triển phi lợi nhuận quốc tế hoạt động vì mục tiêu xóa bỏ đói nghèo trên phạm vi tòan cầu. Được thành lập vào năm 1972 tại Vương quốc Anh, trong suốt … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Sơ lược về tổ chức | %(count) bình luận

Over view on AAV

ActionAid was established in 1972 as a secular and non-political, UK based development agency. It works with poor and marginalised people in the developing world, helping them to achieve lasting improvements in the quality of their lives and attempts to … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Sơ lược về tổ chức | Bạn nghĩ gì về bài viết này?