Tag Archives: 2006

Press Release 2006

It is time to celebrate the teachers of the world. Education for All Global Action Week, 24 to 30 April 2006, focuses on teachers and highlights their fundamental role in our society under the slogan “Every Child Needs a Teacher”. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Press Release | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thông cáo báo chí 2006

Đây chính là thời điểm để tôn vinh các nhà giáo trên toàn thế giới. Tuần lễ hành động toàn cầu Giáo dục cho Mọi người, 24- 30 tháng 4 năm 2006, tập trung vào giáo viên và nêu bật … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Press Release | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Poster 2006

Đăng tải tại Poster | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?