Monthly Archives: Tháng Tư 2012

Press Release on Global Action Week on Education for All 2012

In April this year, children and adults from all over the world will be participating in an international campaign with the purpose promoting every child’s rights to early care and education, rights which begin at birth. The Global Campaign for … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Media, Press Release | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tuần lễ Toàn cầu Hành động vì Giáo dục

Tuần lễ Toàn cầu Hành động vì Giáo dục Tiếp tục đọc

Hình ảnh | Posted on by | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TUẦN LỄ TOÀN CẦU HÀNH ĐỘNG VÌ GIÁO DỤC CHO MỌI NGƯỜI 2012

Trong tháng 4 này, các công dân nhỏ tuổi và người lớn chúng ta trên khắp toàn cầu cùng nhau tham gia vào một chiến dịch để đảm bảo mọi trẻ em sinh ra đều có quyền được chăm sóc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại 2012, Media, Press Release | Bạn nghĩ gì về bài viết này?