Tag Archives: 2010

Press Release 2010

Viet Nam to response to Education for All Global Action Week with “Enhanced Investment in education” message Hanoi: Today students of Lieu Giai Experimental School have had a chance to enjoy a fascinating football match which two famous football players … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Press Release | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bài phát biểu của TT Nguyễn Thị Nghĩa – 2010

Kính thưa…………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………….. Thưa các vị đại diện các cơ quan ban, ngành, đoàn thể ở TW và TP Hà Nội; các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi Chính phủ, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Speech | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thông cáo báo chí 2010

Hà Nội: Hôm nay, em học sinh của trường thực nghiệm Liễu Giai Hà Nội đã có cơ hội được thưởng thức (có tham gia không?) một trận đấu bóng đá đầy hấp dẫn với sự xuất hiện của hai … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Press Release | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

2010 Press Release – Viet Nam to response to Education for All Global Action Week with “Enhanced Investment in education” message

Hanoi: Today students of Lieu Giai Experimental School have had a chance to enjoy a fascinating football match which two famous football players Van Thi Thanh and Pham Thanh Luong act as referees. This match is a prominent national event … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Press Release | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?