Category Archives: Video

Bình đẳng với người khuyết tật không phải là một đặc ân

Video Thời sự – Bình đẳng với người khuyết tật không phải là một đặc ân Năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các tổ chức của Liên hợp quốc (UNESCO, UNICEF, ILO và UNDP), các … Tiếp tục đọc

Video | Posted on by | Thẻ , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Từ một thế giới riêng đến một thế giới chung

Video hưởng ứng Tuần lễ Toàn cầu Hành động Giáo dục cho mọi người với chủ đề Giáo dục và Khuyết tật 2014, về ý chí vượt khó của người khuyết tật, tầm quan trọng của việc hỗ trợ giáo … Tiếp tục đọc

Video | Posted on by | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thông điệp toàn cầu

Tuần lễ toàn cầu hành động giáo dục cho mọi người  2014 với chủ đề Giáo dục và Khuyết tật được Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các đối tác phát động và tổ chức với thông điệp “Người khuyết … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized, Video | Bạn nghĩ gì về bài viết này?