Category Archives: 2013

Thông cáo báo chí Tuần lễ Toàn cầu Hành động vì Giáo dục cho mọi người 2013

Giáo viên giỏi là yếu tố sống còn để đảm bảo quyền được giáo dục – Phát động Tuần lễ Toàn cầu Hành động vì Giáo dục (21-28/4/2013) tại Đền thờ Chu Văn An HÀ NỘI, 23/04/2013 – Tầm quan … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại 2013, Media, Press Release | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Press Release on Global Action Week on Education for All 2013

Good teachers vital to ensure right to education – Global Action Week on Education (21 – 28 April 2013) launched at Temple of Chu Van An Ha Noi, 23 April 2013 – The importance of good teachers was stressed today … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại 2013, Media, Press Release | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?