Category Archives: Press Release

Thông cáo báo chí Tuần lễ Toàn cầu Hành động vì Giáo dục cho mọi người 2013

Giáo viên giỏi là yếu tố sống còn để đảm bảo quyền được giáo dục – Phát động Tuần lễ Toàn cầu Hành động vì Giáo dục (21-28/4/2013) tại Đền thờ Chu Văn An HÀ NỘI, 23/04/2013 – Tầm quan … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại 2013, Media, Press Release | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Press Release on Global Action Week on Education for All 2013

Good teachers vital to ensure right to education – Global Action Week on Education (21 – 28 April 2013) launched at Temple of Chu Van An Ha Noi, 23 April 2013 – The importance of good teachers was stressed today … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại 2013, Media, Press Release | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Press Release on Global Action Week on Education for All 2012

In April this year, children and adults from all over the world will be participating in an international campaign with the purpose promoting every child’s rights to early care and education, rights which begin at birth. The Global Campaign for … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Media, Press Release | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TUẦN LỄ TOÀN CẦU HÀNH ĐỘNG VÌ GIÁO DỤC CHO MỌI NGƯỜI 2012

Trong tháng 4 này, các công dân nhỏ tuổi và người lớn chúng ta trên khắp toàn cầu cùng nhau tham gia vào một chiến dịch để đảm bảo mọi trẻ em sinh ra đều có quyền được chăm sóc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại 2012, Media, Press Release | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Press Release 2005

EDUCATION TO END POVERTY TEducation for All (EFA) Week is an annual event intended to remind governments and the international community to keep their promise to achieve Education for All by 2015.T The EFA Action Week 2005 takes place from … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Press Release | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Press Release 2010

Viet Nam to response to Education for All Global Action Week with “Enhanced Investment in education” message Hanoi: Today students of Lieu Giai Experimental School have had a chance to enjoy a fascinating football match which two famous football players … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Press Release | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Press Release 2009

Vietnam to Celebrate Global Education Campaign Week Bac Ninh – A national reading festival, Big Read, will take place on April 23 in Bac Ninh to promote literacy for youth and adults, and lifelong learning. This is the key event … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Press Release | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?